שמע ישראל יהוה

אלהינו יהוה אחד

ברוך שם כבוד

מלכותו לעולם ועד

Jewish Memorial Exhibition Room